Vedaja vastutus

Tellides kauba transpordi Kaivi Trans OÜ-lt, on Teil kasulik teada, millise hüvituse Te saate, juhul kui Teie kaup peaks minema kaduma või saama kahjustada.

Kauba kahjustumise või kadumise puhul on Teil nõudeõigus kaubavedaja vastu. Vedaja vastutus ei tõsta Teie jaoks teenuse hinda.

Kõik meie poolt sooritatud veosed on kaetud CMR (rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon) –kindlustusega.

Vastutus on seotud otseselt veetava kauba brutokaaluga. Vastavalt EEA (Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon) üldtingimustele on vedaja maksimaalne vastus 8,33SDR-i iga kadunud või kahjustada saanud kauba brutokilogrammi kohta. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik (8,33 SDR ~10 €), mille täpset väärtust näed siit.

Kui Teie kauba väärtus on oluliselt kõrgem kui vastutuse piirmäär, siis soovitame tellida kaubale täiendava veosekindlustuslepingu, mis katab vedamise riskid kogu kauba väärtuse ulatuses.

Lisainfo saamiseks helistage telefonil +372 489 2495 või saatke e-mail info@kaivitrans.ee aadressile.